Tarief Yogafeestje

Het feestje voor maximaal 10 kids kost € 150,00. Dit is inclusief alle materialen, drinken en lekkers en studiohuur.
Dit bedrag vóór het feestje overmaken op rekeningnummer NL10INGB0680571531 t.n.v. M. van Herwijnen te Barendrecht o.v.v de naam van uw kind. Zodra de betaling binnen is, is uw plek gereserveerd.

(Kijk voor alle voorwaarden bij: Algemene Voorwaarden)