Tarief Bedrijven

Een les op het bedrijf is inclusief alle materialen en exclusief 21% BTW, eventuele reiskosten en zaalhuur.

Aantal deelnemers Tarief
Tot 10 € 75,00
Tot 15 € 122,50
Tot 20 € 150,00


Wanneer een groep groter is dan 20 deelnemers, wordt het tarief in overleg bepaald.
Bovenstaande tarieven gelden voor een les van 75 minuten. Voor een les die langer duurt, betaalt u een evenredig deel hiervan.

Een locatie wordt in overleg gekozen.
U ontvangt voorafgaand een factuur. Dit bedrag vóór de les overmaken op rekeningnummer NL10INGB0680571531 t.n.v. M. van Herwijnen te Barendrecht o.v.v de naam van het bedrijf en factuurnummer. Zodra de betaling binnen is, is de les gereserveerd.

Betaling vindt plaats op basis van het aantal gereserveerde plaatsen. Bij lagere bezetting dan gepland vindt geen restitutie plaats.
Bij een hogere opkomst dan gereserveerd volgt er, indien van toepassing, een extra factuur t.w.v. het verschil in tarief.

(Kijk voor alle voorwaarden bij: Algemene Voorwaarden)