Tarief Ouder-Kindyoga

Een reguliere les van 1 uur per duo kost € 15,00.
Voor de themales Kerstmis en Winter van 1,5 uur betaal je per duo 17,50.

Dit bedrag vóór de les overmaken op rekeningnummer NL10INGB0680571531 t.n.v. M. van Herwijnen te Barendrecht o.v.v uw naam en datum. Zodra de betaling binnen is, is uw plek gereserveerd.

Na het betalen is uw plek gereserveerd en kan niet gerestitueerd worden.

Op deze website en op Facebook zullen regelmatig workshops en lessen aangekondigd worden. Hou deze dus in de gaten !

(Kijk voor alle voorwaarden bij: Algemene Voorwaarden)