Tarief Ontspannen met Klankschalen

Ontspannen met Klankschalen kost € 15,00 en duurt ongeveer 1,5 uur.

Het bedrag dient vóór aanvang overgemaakt te worden op rekeningnummer NL10INGB0680571531 t.n.v. M. van Herwijnen te Barendrecht o.v.v uw naam.

Na het betalen is uw plek gereserveerd en kan niet gerestitueerd worden.

(Kijk voor alle voorwaarden bij: Algemene Voorwaarden)