Tarieven Kinderyoga

Barendrecht Yoga werkt met een kwartaalabonnement. Het abonnementsgeld dient op de 1e van elk nieuw kwartaal betaald te zijn.

Zie tarieven in onderstaand overzicht.

In de reguliere schoolvakanties en op feestdagen is er geen les en ook 2 weken voor de zomervakantie en 1 week voor de kerstvakantie wordt er geen les gegeven. Deze lessen mogen van te voren worden ingehaald tijdens een andere kinderyogales.

In geval van een gemiste les kan deze binnen 1 week, tijdens een andere les, worden ingehaald.

Het bedrag kan contant betaald worden, of overgemaakt worden op rekeningnummer  NL41KNAB0402013824 t.n.v. Barendrecht Yoga o.v.v de naam van uw kind.

(Kijk voor alle voorwaarden bij: Algemene Voorwaarden)

Januari
€ 105 per
kwartaal
Korting 2e
kind: € 2,50
per kwartaal
Korting 3e
kind: € 5,00
per kwartaal
April
€ 105 per
kwartaal
Korting 2e
kind: € 2,50
per kwartaal
Korting 3e
kind: € 5,00
per kwartaal
Juli
€ 65 per
kwartaal
Korting 2e
kind: € 2,50
per kwartaal
Korting 3e
kind: € 5,00
per kwartaal
Oktober
€ 105 per
kwartaal
Korting 2e
kind: € 2,50
per kwartaal
Korting 3e
kind: € 5,00
per kwartaal

Losse les
€ 15,00
Proefles
2 lessen voor € 10,00

Betaling Proeflessen
De proeflessen kunnen voordat de les begint contant betaald worden of van te voren worden overgemaakt op rekeningnummer NL10INGB0680571531 t.n.v. M. van Herwijnen te Barendrecht o.v.v de naam van je kind.